Αρχική σελίδα » Γενική Περιγραφή ΠΜΣ » Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, Διαταραχές και Επιρροές στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

 1. Εννοιολογικές Προσεγγίσεις (5 ECTS)
 2. Επιρροές στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
 3. Διαταραχές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (10 ECTS)

 

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων I

 1. Μεθοδολογία έρευνας Ι (5 ECTS)
 2. Στατιστική Ι (5 ECTS)

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)

Κλινική Αξιολόγηση και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

 1. Κλινική Αξιολόγηση και Διάγνωση (10 ECTS)
 2. Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS)
 3. Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση (rotation)

 

Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων II

 1. Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (5 ECTS)
 2. Στατιστική ΙI (5 ECTS)

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)

Κλινικές Δεξιότητες και στρατηγικές στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (30 ECTS)

 1. Προληπτικές Παρεμβάσεις (10 ECTS)
 2. Ψυχοκοινωνικές Θεραπείες (15 ECTS)
 3. Φαρμακοθεραπείες (5 ECTS)
 4. Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση (rotation)

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία (30 ECTS)