Αρχική σελίδα » Έρευνα - Δημοσιεύσεις » Δημοσιεύσεις
  • Kolaitis G. Past, Current and Future Youth Psychotraumatology in Greece. 16th Conference of the European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). (Rotterdam, 14-16/06/2019)
  • Κοβάνη Π., Τριανταφύλλου Κ., Ζαραβίνος-Τσάκος Φ., Κολαΐτης Γ. Οικονομικά χαρακτηριστικά και συναισθηματικά/συμπεριφορικά προβλήματα σε έφηβους μαθητές γυμνάσιου. 11o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 14-16/06/2019)
  • Μυλωνά Σ., Χαριτάκη Σ., Παντελάκη Ι., Γκουλά Δ., Ευθυμιάδη Μ., Καραμήτσου Μ., Μπελιβανάκη Μ., Κολαΐτης Γ., Αναγνωστόπουλος Δ. NSSI σε έφηβους και τραύμα - Η εμπειρία του ΤΕΝ. 11o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 14-16/06/2019)
  • Παπαγεωργίου Α., Τριανταφύλλου Κ., Ζαραβίνος-Τσάκος Φ., Κολαΐτης Γ. Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και δείκτης μάζας σώματος σε σχέση με την αντίληψη της εικόνας σώματος σε εφηβικό πληθυσμό. 11o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 14-16/06/2019)
  • Τσεκούρα Α., Τριανταφύλλου Κ. , Ζαραβίνος- Τσάκος Φ. , Γεράσιμος Κολαΐτης. Δυνατότητες και προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών και ελεύθερος χρόνος μαθητών γυμνάσιου. 11o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 14-16/06/2019)
  • Ψαρέλη Κ., Τριανταφύλλου Κ., Ζαραβίνος-Τσάκος Φ., Κολαΐτης Γ. Οικογενειακές σχέσεις, αυτοεκτίμηση και προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιών και έφηβων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. 11o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 14-16/06/2019)