Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Επιτροπές

Διευθύντρια Σπουδών και Επιστημονική Υπεύθυνη

Αικατερίνη Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αικατερίνη Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

 Μέλη:       Χριστίνα Κανακά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

                  Βασιλική Μπενέτου, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ

         Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Επικ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

         Ανδρονίκη Νάσκα, Καθηγήτρια Υγιεινής και και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αικατερίνη Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Αναπλ. Πρόεδρος: Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Επικ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Μέλη: Μαρία Μπελιβανάκη, Παιδοψυχίατρος-Δ/ντρια ΕΣΥ

  Ιωάννης Σύρος, Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

  Ιγνατία Φαρμακοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής στην Οικογένεια, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Χαρά Τζαβάρα, Δρ. Βιοστατιστικός

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Αικατερίνη Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Βασιλική Μπενέτου, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας  ΕΚΠΑ

Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Επικ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Μαρία Μπελιβανάκη, Παιδοψυχίατρος, Δ/ντρια ΕΣΥ

Φοίβος Ζαραβίνος-Τσάκος, Κλινικός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης

Οργανωτική Υποστήριξη

Φοίβος Ζαραβίνος-Τσάκος, Κλινικός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης